Stichting

De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid streeft naar belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinge als belangrijke getuigenis daarvan. Vandaaruit wordt de geschiedenis van de onafhankelijkheid van staten verbonden aan het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en de relevantie van beide voor democratie en wereldvrede.

Statelijke onafhankelijkheid is één van de belangrijkste thema’s in de wereldpolitieke geschiedenis en actualiteit. Maar wat het precies omvat is aan verandering onderhevig. Wij willen het denken en doen daarover stimuleren.