Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs

Om nieuw denken over onafhankelijkheid te stimuleren werd in 2018 de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede in het leven geroepen. Een keur van sprekers heeft inmiddels – jaarlijks op 26 juli – een visie geformuleerd op onafhankelijkheid in de 21ste eeuw.

Sinds ’22, het jaar van de inval in Oekraïne, heeft de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid de Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs in het leven geroepen. Een jaarlijkse onderscheiding, gericht op de internationale gemeenschap, voor mensen die naast denken ook ‘doen’ in onafhankelijkheid. Voor hen die een perspectief bieden op de wijze waarop staten zich tot elkaar zouden kunnen of moeten verhouden en de daad bij het woord voegen. Mensen die het begrip onafhankelijkheid levend houden door de inhoud ervan te vernieuwen. 

Zo’n mens bij uitstek is Volodymyr Zelensky, president van Oekraïne. Hij was dan ook de eerste die deze prijs ontving.