onderwijs

Het Plakkaat van Verlatinghe behoort tot de geboortepapieren van Nederland. In deze handeling van 26 juli 1581 zweren de Staten-Generaal de koning van Spanje, Filips II, af als hun soeverein. Zij beroepen zich daarbij op het recht op verzet indien een vorst zich inzake religie als een tiran opstelt. Bovendien schendt Filips II de voorrechten die de gewesten en steden met eerdere soevereinen zijn overeengekomen. In afwachting van een opvolger zullen de Staten de nieuwe hoogste macht zijn, onder de voorwaarden zoals die in de Unie van Utrecht – ook zo’n stichtingsdocument – waren vastgelegd.

Scholieren editie van het Plakkaat van Verlatinghe
De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid streeft naar het bewerkstelligen van belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinghe als belangrijke getuigenis daarvan. Speciaal voor het onderwijs is daarom een scholieren-editie van het Plakkaat gemaakt. Dr. Anton van Hooff maakte een hertaling in modern Nederlands gericht op middelbare scholieren.

Via deze weg kunt u een klassenset van het scholieren-Plakkaat bestellen.

Freedom trail
Daarnaast is er Het Nederlandse Pad der Vrijheid, waarbij scholieren hun stad, dorp of regio een plek kunnen geven door het insturen van een filmpje.

In de komende maanden zal onze stichting zich direct tot het onderwijs wenden met een aantal activiteiten en het Plakkaat in de lessen en lokalen brengen.

Stichting Zabawas is één van de organisaties die ons hierbij financieel steunt. Zij verlenen donaties op o.a. het gebied van cultuur en educatie.


Lees ook het bericht op onze website: