jaarverslag 2018

In het verslagjaar 2018 heeft de Stichting de wind mee gehad en veel activiteiten ontplooid. Het begon met de verkiezing op 26 januari van het Plakkaat tot ‘pronkstuk van Nederland’. Geheel onverwacht kwam het Plakkaat uit de genomineerde stukken naar voren. Het was een echte verkiezing in een rechtstreekse televisie-uitzending onder de bezielende leiding van Jort Kelder. De voorzitter was aanwezig op de voorronde van 24 januari en ook op de uiteindelijke verkiezing van twee dagen later. Op beide dagen zijn waardevolle contacten gelegd met medestanders als Herman Pleij en Erik Scherder. Een felicitatie is vanuit het bestuur gezonden aan de Minister van Onderwijs en de directie en staf van het Nationaal Archief. Het stichtingsbestuur telde alle zegeningen op de bestuursvergadering van 1 februari. Er werd al een negatief commentaar op de uitverkiezing genoteerd in de NRC van de hand van de heer Reijnebeau uit Vlaanderen. Bestuurslid Anton van Hooff kreeg op 7 februari zijn reactie in NRC geplaatst: Leve het Plakkaat, en 26 juli moet een nationale feestdag worden, NRC 7 februari 2018, p. 19. Er traden drukke tijden aan. Even overwoog uitgeverij Omniboek mee te liften op de onvoorziene belangstelling en het boek over het Plakkaat waarvan Anton van Hooff het manuscript al had ingeleverd, versneld uit te brengen. Onze website ontving op 27 januari meer dan 700 bezoekers. Het Comité kreeg legio uitnodigingen voor het verzorgen van lezingen voor serviceclubs. Elk van de bestuursleden nam die voor zijn rekening. De organisatie van de eerste officiële viering op 26 juli in de vergaderzaal van de Eerste Kamer kreeg nu de volle aandacht. Als Keynote speaker bleek de vicevoorzitter van de Raad van State, prof. mr. Piet Hein Donner bereid op te treden. Voor de muzikale omlijsting zorgde Mylou Mazali. Anton van Hooff presenteerde zijn boek en het eerste exemplaar werd overhandigd aan de voorzitter van de Eerste Kamer mevrouw Broekers-Knol. De organisatie van de toelating van bezoekers was in vertrouwde handen van de HOVO-organisatie in Rotterdam. Het aantal aanmeldingen overtrof verre het aantal beschikbare plaatsen. Op basis van het criterium ‘wie het eerst komt…’ werden de plaatsen, waaronder ook die op de publieke tribune, toegewezen. De opbrengsten kwamen via HOVO binnen en zijn bestemd voor de dekking van de kosten van HOVO en de zangeres en haar begeleider/gitarist. Er is verder geen muziekinstrument standaard in de vergaderzaal aanwezig. De uitgever en griffie waren bereid om de receptie te verzorgen. Bijzondere dank is het bestuur verschuldigd aan de griffier, de heer Hamilton. Door zijn niet aflatende steun heeft het Comité zich voortdurend gesteund geweten in het streven naar ‘iets opmerkelijks’ op 26 juli 2018. Hij is een groot kenner van zijn eerste voorganger Jan van Asseliers. Het bestuur heeft hem bedankt bij zijn afscheid op 25 september 2018. Tijdens het afscheid heeft het bestuur ook kennisgemaakt met zijn opvolger de heer Nehmelmans. De samenwerking met de griffie is het gehele jaar buitengewoon vruchtbaar gebleken. De tweede activiteit van de Stichting was het gedenken van de acceptatie Apologie van Willem van Oranje door de Staten-Generaal op 13 december. Het Bestuur organiseerde een soort kerst/apologie lunch in het Prinsenhof in Delft waar we welkom werden geheten door de directeur mevrouw Janelle Moerman. Het Comité overhandigde haar uit dank een ingelijst velletje decemberzegels met als afbeelding het Plakkaat. Aanwezig waren het bestuur met partners, Ton van der Schans en mevrouw Mylou Mazali, de initiatiefneemster tot de lunch.
Anton van Hooff werd uitgenodigd mee te denken over een kunstwerk in de entree van het ministerie van Binnenlandse Zaken gewijd aan het Plakkaat.