Financieel

De stichting probeert met behulp van giften, donaties en legaten de financiering van haar plannen te realiseren. De stichting wordt met ingang van 10 november 2017 aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI) en wordt tevens als culturele ANBI
aangemerkt.

Het rekeningnummer van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid is NL05ABNA0459.3218.54

Het fiscaal nummer is 858121852