Financieel

De stichting probeert met behulp van giften, donaties en legaten de financiering van haar plannen te realiseren. Stichting Zabawas is één van de organisaties die ons steunt. Zij verlenen donaties op het gebied van  o.a. cultuur en educatie.

De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid wordt met ingang van 10 november 2017 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en wordt tevens als culturele ANBI aangemerkt.

Het rekeningnummer van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid is NL05ABNA0459.3218.54

Het fiscaal nummer is 858121852