Verslag Apologiedag 13 december 2018

Het bestuur van de Stichting heeft besloten om de Apologiedag een ander karakter te geven. Gekozen is voor een herdenking in de vorm van een bijzondere lunch in het Museum het Prinsenhof in Delft waarbij onze ‘stakeholders’ waren uitgenodigd aan te zitten. Natuurlijk voor ieder ‘op eigen kosten’ omdat de positie van de kas een andere optie niet toelaat. De voorzitter heeft de directeur van het museum, mevrouw Dr Janelle Moerman, een aandenken overhandigd in de vorm van een bijzonder velletje van een ‘december’-postzegel, voorstellende de titelpagina van de uitgave van het Plakkaat. Inmiddels heeft het bestuur begrepen dat het geschenk een passende plaats op het bureau heeft gekregen.

Ook hebben we van de gelegenheid gebruikgemaakt om de bijzondere tentoonstelling in het Prinsenhof te bezoeken.


Met vriendelijke groet,
Hugo  Roos