breaking news: opmars spaanse troepen veroorzaakt grote zorgen

Geachte Mevrouw of Heer,

Mijn naam is Paulus Buys. Ik ben landsadvocaat van het gewest Holland en voorzie de Statenvergadering van juridisch en politiek advies. De afgelopen maanden zorgt de opmars van de Spaanse troepen voor grote zorg bij de afgevaardigden. Zij willen toestanden zoals we die in onder meer Naarden, Haarlem en Leiden hebben gekend hoe dan ook voorkomen. Gezien de ontwikkelingen is daarvoor de samenwerking tussen alle noordelijke gewesten gewenst. Om ons hoofd boven water te houden, zullen wij gezamenlijke afspraken moeten maken. Anderzijds hechten de gewesten aan het behoud van hun privileges.
Ik verzoek u mij van uw wijze raad te voorzien in deze kwestie en vraag uw aandacht voor de volgende zaken…

Lees hier het hele document

De Spaanse Furie

Dit document van docent geschiedenis Daan Schuijt, kan worden gebruikt als lesmateriaal voor docenten.