scholiereneditie van het Plakkaat van Verlatinghe

Het Plakkaat van Verlatinghe behoort tot de geboortepapieren van Nederland. In deze handeling van 26 juli 1581 zweren de Staten-Generaal de koning van Spanje, Filips II, af als hun soeverein. Zij beroepen zich daarbij op het recht op verzet indien een vorst zich inzake religie als een tiran opstelt. Bovendien schendt Filips II de voorrechten die de gewesten en steden met eerdere soevereinen zijn overeengekomen. In afwachting van een opvolger zullen de Staten de nieuwe hoogste macht zijn, onder de voorwaarden zoals die in de Unie van Utrecht – ook zo’n stichtingsdocument – waren vastgelegd.

De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid streeft naar het bewerkstelligen van belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinghe als belangrijke getuigenis daarvan. Speciaal voor het onderwijs is daarom een scholieren-editie van het Plakkaat gemaakt. Dr. Anton van Hooff maakte een hertaling in modern Nederlands gericht op middelbare scholieren.

Via deze weg kunt u een klassenset van het scholieren-Plakkaat bestellen.

In de komende maanden zal onze stichting zich direct tot het onderwijs wenden met een aantal activiteiten en het Plakkaat in de lessen en lokalen brengen.

Lees ook het bericht op onze website: