Geen nationale vrije dag voor vieren van het suikerfeest

Schaf Tweede Pinksterdag af en geef er een seculiere ‘Onafhankelijkheidsdag’ voor terug, schrijft Gert Jan Geling.

Tweede Pinksterdag is een feestdag die elk jaar weer debat genereert. Vorig jaar rond deze tijd stelden Christa Anbeek, Peter Nissen en Joost Röselaers – allen verbonden aan de Remonstrantse Broederschap – in een opiniestuk voor om een christelijke feestdag, Tweede Pinksterdag, in te ruilen voor een feestdag van een andere religie: het islamitische Suikerfeest om precies te zijn (‘Ruil Tweede Pinksterdag in voor Suikerfeest’, 31/5). Dit om beter uiting te kunnen geven aan de veelkleurigheid en meerstemmigheid in onze samenleving.

Het voorstel om een christelijke feestdag in te leveren, snijdt hout. Tweede Pinksterdag heeft voor de meeste Nederlanders inderdaad weinig betekenis meer. Überhaupt zijn we in Nederland een uitzondering door Pinksteren op twee dagen te vieren. Maar in plaats van deze christelijke feestdag aan een andere religie te ‘schenken’ zou het meer voor de hand liggen om er een seculiere, nationale feestdag voor terug te krijgen.

We zouden ervoor kunnen kiezen om een geheel nieuwe feestdag te creëren. Want wanneer we naar de Nederlandse nationale feestdagen kijken, wordt duidelijk dat er een bepaald soort feestdag is die Nederland mist. Een dag als Quatorze Juillet of The Fourth of July, een nationale feestdag waarop ons land haar geboorte, haar onafhankelijkheid viert. Sinds jaren wordt er door sommigen al voor gepleit om een dergelijke nationale feestdag in Nederland te introduceren. Een onafhankelijksheidsdag. Bijvoorbeeld op 26 juli, de dag waarop in 1581 het Plakkaat van Verlatinghe ondertekend werd. Het Plakkaat was de eerste aanzet tot de stichting van wat later Nederland zou worden. Dat maakt 26 juli de enige echte onafhankelijkheidsdag van Nederland. Een dergelijke feestdag in Nederland kan het eenheidsgevoel van burgers bij dit land vergroten. Immers, een nieuwe, seculiere feestdag erbij, in plaats van een christelijke nationale feestdag inruilen voor een islamitische, doet meer recht aan de huidige maatschappelijke trend.

Een meerderheid van de inwoners van ons land ziet zichzelf niet langer als religieus. Ongeveer dertig procent is christelijk, en minder dan vijf procent islamitisch. Religieuze feestdagen verliezen aan betekenis. Maar seculiere, nationale feestdagen die gevierd kunnen worden door alle Nederlanders zijn nog steeds van groot belang. Juist in de huidige tijd is er sterke behoefte aan nationale feestdagen die Nederlanders onderling verbinden. Want verbinding is iets wat nogal eens ontbreekt in een steeds diverser wordende samenleving. Onafhankelijkheidsdag zou, naast Bevrijdingsdag en Koningsdag, hier bij uitstek geschikt voor zijn, vele malen meer dan het Suikerfeest wat door minder dan vijf procent van onze samenleving gevierd wordt.

Laat ons daarom gezamenlijk ernaar streven om Tweede Pinksterdag te schrappen als nationale feestdag, en in plaats daarvan jaarlijks Onafhankelijkheidsdag tot nationale feestdag voor alle Nederlanders te maken.

Gert Jan Geling is historicus, theoloog en arabist, en verbonden aan het Leids Universitair Centrum voor studie van Islam en Samenleving (LUCIS)

Lees dit artikel uit NRC.next Geen nationale vrije dag voor vieren van het suikerfeest