Nationaal Archief ontvangt eerste postzegel Plakkaat van Verlatinge

Aanbieding postzegelvelletje ‘Placcaat van Verlatinghe’ op 26 juli 2016 aan de heer Engelhard, directeur Nationaal Archief

Voor U staat een trotse voorzitter van het Comité ‘Nederlandse Onafhankelijkheidsdag’. Trots omdat het Comité mede via Uw Nationaal Archief-organisatie naar buiten treedt middels het overhandigen van het eerste velletje speciale postzegels gewijd aan de naar onze mening ‘Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring, het ‘Placcaat van Verlatinghe’ van 26 juli 1581, vandaag 435 jaar geleden. Bij het Nationaal archief berust het handgeschreven exemplaar van het Placcaat. Op de zegel staat de titelpagina van het gedrukte exemplaar. De betekenis van het Placcaat is buitengewoon groot te noemen. Voor het eerst is er sprake van een geformuleerd recht tot het afzetten van een tiran. Vele landen spiegelen zich aan de tekst van het Nederlandse Placcaat. Waarom is de status ervan in ons eigen land zo gering?

Die vraag bracht een aantal mensen ertoe om aan die status eer en recht te doen. Een Comité werd opgericht

Doelstelling van het Comité is in twee punten samen te vatten

  1. Meer bekendheid met het Plakkaat
    A. Via een Nederlandse website tekst en uitleg
    B. Leerlingen van het Voortgezet onderwijs een exemplaar overhandigen
    C. Alle overige activiteiten die hiermee samenhangen.
  2. Het streven naar de erkenning van 26 juli als Nederlandse ‘onafhankelijkheidsdag’

Graag wil het Comité nauwe banden onderhouden met het Nationaal Archief. Ten bewijze daarvan bied ik U graag namens het Comité op deze bijzondere dag het eerste velletje postzegels aan uitgegeven bij gelegenheid van de 435-ste verjaardag van het document en de Nederlandse onafhankelijkheid.

_____

Zie ook http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2016/nationaal-archief-ontvangt-eerste-postzegel-plakkaat-verlatinge