JAARVERSLAG 2022

Dit verslagjaar was een bijzonder jaar omdat het 450 jaar geleden was dat de Geuzen Den Briel innamen en dat in Dordrecht de eerste Statenvergadering van Holland werd gehouden. 1572 werd in het zonnetje gezet en onze Stichting heeft hier op bescheiden wijze aan bijgedragen, met name in de richting van het onderwijs. Door omstandigheden hebben wij 3 in plaats van 2 bijeenkomsten georganiseerd. De vanwege Corona uitgestelde Apologielezing 2021 in het Stadhuis van Gouda. Onze vijfde viering van de verjaardag van het Plakkaat van Verlatinge in het Raadhuis van Wassenaar en de Apologielezing 2022 in het Nationaal Archief. Het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomsten was 74, 107 respectievelijk 51. Het aantal vrienden steeg van 365 in 2021 naar 461 in het verslagjaar. Mede dankzij Zoom vergaderde ons Bestuur in 2022 negen keer. De samenstelling van het Bestuur veranderde dit jaar niet.

Conform onze doelstellingen besteden wij aandacht aan verleden, heden en toekomst tegen de achtergrond van de kernwaarden van het Plakkaat, zijnde vrijheid, soevereiniteit en het recht op verzet.
In Gouda bij de Apologielezing hielden Anton van Hooff en René van Stipriaan inleidingen over hun recent verschenen boeken over ‘Tirannenmoord. Van Caesar tot Hitler’, respectievelijk over ‘De Zwijger. Het leven van Willem van Oranje’.
Onze herdenkingsbijeenkomst ter viering van onze Onafhankelijkheid, dit keer in Wassenaar, stond – niet vreemd aan de actualiteit – in het teken van Oekraïne. Sprekers waren Hubert Smeets, historicus en journalist, over Oekraïens gevecht om onafhankelijkheid. De Oekraïense schrijver Andrei Kurkov hield onze vijfde Onafhankelijkheidsrede, getiteld ‘Deze keer zal Rusland onze droom niet vermorzelen’.
Speciale vermelding voor de uitreiking van de eerste Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs aan de President van Oekraïne, Volodymyr Zelensky door de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Jan Anthonie Bruijn. De Oekraïense Ambassadeur nam de Prijs, een beeldje van Neel Korteweg, in ontvangst. Voor deze gelegenheid zijn de in Nederland verblijvende Oekraïense scholieren en hun ouders uitgenodigd, van wie er enkelen aanwezig waren.
Tenslotte dient vermelding onze bijeenkomst bij het Nationaal Archief ter gelegenheid van onze jaarlijkse Apologielezing. Sprekers waren Yolanda Rodriguez Perez, hoogleraar aan de UvA, met een lezing ‘De Apologie door Spaanse ogen’ en Boudewijn Steur, directeur bij BiZa, over ‘Jan van Asseliers, leven en werk’. Van Asseliers was de griffier van de Staten-Generaal, die in 1581 in vier dagen de tekst van het Plakkaat van Verlatinge schreef. De operazangeres Mylou Mazali heeft ook dit jaar met het zingen van strijdliederen haar medewerking aan ons programma verleend.

Onze stichting heeft als belangrijke doelstelling de bekendheid van het Plakkaat van Verlatinge bij jongeren te bevorderen. Wij hebben contact gelegd met alle middelbare scholen uit de betrokken gemeenten van het Samenwerkingsverband 1572. Langs deze weg hebben ruim 80 scholen het scholieren- Plakkaat ontvangen en een uitnodiging om deel te nemen aan het Nederlandse Vrijheidspad. Het Goudse Coornhert Lyceum heeft hiertoe inmiddels besloten.

Luigi van Leeuwen, voorzitter