Jaarverslag 2021

Ook dit verslagjaar werd gekenmerkt door maatregelen, die gerelateerd waren aan de Corona-pandemie. Van de 5 bestuursvergaderingen konden er slechts 2 plaatsvinden ten huize van onze secretaris in Rotterdam. Ook verhinderden de overheidsmaatregelen het doorgaan van onze Apologielezing 2021 in december. Uitstel, geen afstel. Deze lezing vond in april ’22 in het Stadhuis van Gouda plaats. De samenstelling van het bestuur veranderde dit jaar. Mevrouw Maud Knook verliet het bestuur en haar plaats werd ingenomen door een andere onderwijsdeskundige de heer Daan Schuijt. Ons vriendenaantal steeg van 310 naar 365.

Onze Stichting streeft ernaar de belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinghe als belangrijke getuigenis daarvan, te versterken. Van daaruit wordt de geschiedenis van de onafhankelijkheid van staten (en van Nederland in het bijzonder) verbonden aan het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en de relevantie van beide voor democratie en wereldvrede.
Voor onze Stichting is onderwijs een belangrijke pijler om het Plakkaat van Verlatinge meer bekendheid te geven. Vrijheid, soevereiniteit en het recht op verzet – de belangrijkste thema’s uit het Plakkaat – zijn geen loze woorden. Het zijn universele, tijdloze, belangrijke waarden.
De scholiereneditie van het Plakkaat vindt steeds beter zijn weg naar scholen in Nederland. De moderne hertaling maakt het document toegankelijk en helpt leerlingen verleden en heden beter te begrijpen.
Daarnaast is er een begin gemaakt met het Nederlandse Vrijheidspad, onze Liberty Trail. Op een interactieve landkaart van Nederland kunnen scholieren door middel van een filmpje uitleggen wat hun stad of dorp met het Plakkaat en de thema’s daaruit te maken heeft. De filmpjes komen op een markeringspunt op de kaart van Nederland. Dordrecht beet het spits af met de verwijzing naar de eerste clandestiene Statenvergadering in 1572.

De herdenking van onze Onafhankelijkheid vond op 26 juli van dit verslagjaar op een bijzondere plek plaats, in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven. Daar vond tegelijkertijd een tentoonstelling plaats ter herdenking van het vertrek van de Pelgrimvaders uit Delfshaven in 1620 naar Amerika. Op deze tentoonstelling was een afbeelding te zien van het Plakkaat van Verlatinge, dat toen door de Pelgrimvaders is meegenomen. En zo als inspiratiebron heeft het kunnen dienen voor de Onafhankelijkheidsverklaring van de Founding Fathers anderhalve eeuw later.
Ons programma, dat ook via een beeldverbinding werd uitgezonden, bestond uit de vierde Onafhankelijkheidsrede door Caroline de Gruyter, Europacorrespondent en columnist van NRC Handelsblad, getiteld ‘Soevereiniteit heeft een prijs’. Dit werd voorafgegaan door een inleiding van ons bestuurslid Geerten Waling, getiteld ‘Van Plakkaat naar Declaration’ en een filmpje met scholieren over de Statenvergadering in Dordrecht in 1572. De bijeenkomst werd besloten door Operazangeres Mylou Mazali met enige strijdliederen uit de tijd van onze Opstand.
Het aantal deelnemers was door coronamaatregelen beperkt tot 70.

Luigi van Leeuwen, voorzitter