jaarverslag 2020

Door de pandemie van het Corona-virus verliep het verslagjaar anders dan dat ons bestuur het zich had voorgesteld. Wij hebben 7 maal vergaderd, waarvan een flink aantal via het beeldscherm. De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Onze doelstellingen, vermeld in het jaarverslag 2019, bleven eveneens ongewijzigd. Onze ambities werden door het Corona wel wat getemperd. Toch was 2020 niet helemaal een verloren jaar. Zo kreeg de Nederlandse Opstand haar plek in de dit jaar verschenen canon van de Nederlandse geschiedenis in het hoofdstuk ‘Van Beeldenstorm naar Plakkaat van Verlating’. Het Nationaal Archief vervulde onder zijn dak het kabinetsvoornemen om het Plakkaat een permanent, voor het publiek toegankelijke plek te geven. Ons vriendental steeg tot 310.

Onze activiteiten waren aanvankelijk gericht op de organisatie van de herdenking van onze onafhankelijkheid op 26 juli 2020 in het Prinsenhof in Delft. De burgemeester van Delft had ons deze vergaderplek aangeboden. Vanwege de ons van hogerhand opgelegde beperkingen zetten wij koers naar een bijeenkomst met een beperkt aantal deelnemers en daarnaast een beeld-uitzending. Verscherping van de Coronamaatregelen noopte ons tot alleen een webinar op 13 december. Onze bestuursleden Geerten Waling en Herman Nieuwenhuis verzorgden de introductie hiervan.
Het is een zeer gevarieerd programma geworden, vanuit drie historische locaties.

Kasteel Waardenburg: het werd in 1265 gebouwd en in 1574 verwoest door Lodewijk van Nassau, een broer van Willem van Oranje, omdat de toenmalige bewoonster, Catharina van Gelre, Spaansgezind was en weigerde zich over te geven. Vanaf deze plek hield prof. Wim Voermans, onder het toeziend oog van de voorzitter van ons bestuur, een inleiding onder de titel ‘De bakermat van onze Grondwet: de Unie van Utrecht’.

Het Prinsenhof in Delft: Willem van Oranje heeft hier gewoond en gewerkt en is hier in 1584 vermoord. Vanuit een kamer, die was opgesierd met teksten van de Apologie, declameerde de actrice Marie van den Broek uit de Apologie van Willem van Oranje, die op 13 december 1580 is gepubliceerd.

Vanuit Brussel: nu de hoofdstad van Europa, doch aan het begin van de Opstand de hoofdstad der Lage Landen, hield Herman van Rompuy onze derde Onafhankelijkheidsrede, getiteld: ‘Onafhankelijk en toch afhankelijk. Of omgekeerd?’ De heer Van Rompuy is Emeritus President van de Europese Raad en Minister van Staat van België.

Er waren 75 volgers.

Mogen wij u nog wijzen op de interessante en wetenswaardige berichten op onze website? Kijk af en toe of schrijf u in voor onze mailinglijst.

Bericht op onze website bij dit jaarverslag: