Beleidsplan

De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid streeft naar het bewerkstelligen van belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinghe als belangrijke getuigenis daarvan. Van daaruit wordt de geschiedenis van de onafhankelijkheid van staten (en van Nederland in het bijzonder) verbonden aan het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en de relevantie van beide voor democratie en wereldvrede.

De Stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door:

  • Het organiseren van de jaarlijkse Nederlandse Onafhankelijkheidsrede en Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs;
  • Het stimuleren van kennis over de vrijheidsstrijd van de Nederlanden in aanloop naar en gedurende de periode die bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog;
  • Het organiseren van herdenkingen die daarmee verband houden;
  • Het vestigen van de aandacht op het Plakkaat van Verlatinghe als vrijheidsverklaring;
  • Het intensiveren van de kennis over de geboortepapieren van Nederland;
  • Het bereiken van een feestdag waarop de geboorte van Nederland wordt gevierd.

Ook zou de Stichting het initiatief willen nemen tot oprichting van een instituut dat de gedachten, neergelegd in het Plakkaat, nader gaat onderzoeken. In andere landen bestaan soortgelijke onderzoeksinstituten.

Beloningsbeleid
Statutair is vastgelegd dat geen van de oprichters of bestuurders een beloning of andere vergoeding van de stichting ontvangt.