Alle berichten van Redactie

Special Event: HOVO Rotterdam in het Nationaal Archief

13 december 2016, 13:30 – 16.00 uur
Nationaal Archief
Prins Willem-Alexanderhof 20 | Den Haag

Inschrijven, klik hier.

deapologie

De Apologie

van Sokrates via Willem van Oranje tot Gerard Reve …
Dr. Anton van Hooff, prof.dr Hugo Roos, Mylou Mazali

Het Griekse apologia betekent af-spraak, d.w.z. van zich af spreken, het afleggen van verantwoording. Het klassieke model is de Apologie die Plato aan zijn leermeester Sokrates in de mond legt toen deze zich in 399 vC moest verdedigen tegen de aanklacht dat hij de jongeren met zijn onderwijs bedierf en zich niet hield aan de
goden van de gemeenschap. Sindsdien hebben tal van personen hun positie door een apologie verdedigd. In de tweede eeuw proberen christelijke intellectuelen in apologetische geschriften begrip voor hun geloof te wekken.
Het briljantste specimen is Tertullianus’ Apologeticum.
Bij de Nederlandse Opstand verantwoordde Willem van Oranje in zijn Apologie van 13 december 1580 zijn breuk met de tiran Filips II. De argumenten waren hem al in het Wilhelmus in de mond gelegd. De Staten-Generaal besloten prompt Willems Apologie te laten drukken. Een half jaar later publiceerden ze hun eigen apologie, het Plakkaat van Verlatinge, dat beschouwd dient te worden als de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring. Pleidooien om het eigen standpunt te rechtvaardigen, soms onder de titel apologie, zijn natuurlijk legio. Kardinaal Newman legde in de Apologia pro vita sua (A. voor zijn leven) uit waarom hij van anglicaan rooms-katholiek was geworden. Het recht op een vrije meningsuiting werd schitterend verdedigd door Gerard Reve in zijn pleidooien bij het fameuze ezelproces.
In de voordracht wordt de traditie van de apologie geschetst, met natuurlijk – gezien de datum van 13 december – de nadruk op de teksten die in de Nederlandse Onafhankelijkheidsoorlog ontstonden.

Het is niet uitgesloten dat het originele exemplaar van de Apologie op die dag in het Nationaal Archief te bezichtigen is.

deapologie-myloumazali
Mylou Mazali zal de herdenkingsbijeenkomst opluisteren door het zingen van liederen betrekking hebbend op de periode van de Apologie van Willem van Oranje. Zij is mezzosopraan en leider van het gezelschap ‘Operapertutti2.0’.

deapologie-antonvanhooff
Dr. Anton van Hooff was als hoofddocent klassieke geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Hij is lid van het Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag en het Republikeins
Genootschap. Hij is auteur van een groot aantal boeken over de klassieke oudheid.

deapologie-hugoroos
De cöordinatie va het programma is in handen van prof. dr. Hugo Roos, emeritus hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meld u nu aan voor dit evenement via de website van Hovo Rotterdam.

Nationaal Archief ontvangt eerste postzegel Plakkaat van Verlatinge

Aanbieding postzegelvelletje ‘Placcaat van Verlatinghe’ op 26 juli 2016 aan de heer Engelhard, directeur Nationaal Archief

Voor U staat een trotse voorzitter van het Comité ‘Nederlandse Onafhankelijkheidsdag’. Trots omdat het Comité mede via Uw Nationaal Archief-organisatie naar buiten treedt middels het overhandigen van het eerste velletje speciale postzegels gewijd aan de naar onze mening ‘Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring, het ‘Placcaat van Verlatinghe’ van 26 juli 1581, vandaag 435 jaar geleden. Bij het Nationaal archief berust het handgeschreven exemplaar van het Placcaat. Op de zegel staat de titelpagina van het gedrukte exemplaar. De betekenis van het Placcaat is buitengewoon groot te noemen. Voor het eerst is er sprake van een geformuleerd recht tot het afzetten van een tiran. Vele landen spiegelen zich aan de tekst van het Nederlandse Placcaat. Waarom is de status ervan in ons eigen land zo gering?

Die vraag bracht een aantal mensen ertoe om aan die status eer en recht te doen. Een Comité werd opgericht

Doelstelling van het Comité is in twee punten samen te vatten

  1. Meer bekendheid met het Plakkaat
    A. Via een Nederlandse website tekst en uitleg
    B. Leerlingen van het Voortgezet onderwijs een exemplaar overhandigen
    C. Alle overige activiteiten die hiermee samenhangen.
  2. Het streven naar de erkenning van 26 juli als Nederlandse ‘onafhankelijkheidsdag’

Graag wil het Comité nauwe banden onderhouden met het Nationaal Archief. Ten bewijze daarvan bied ik U graag namens het Comité op deze bijzondere dag het eerste velletje postzegels aan uitgegeven bij gelegenheid van de 435-ste verjaardag van het document en de Nederlandse onafhankelijkheid.

_____

Zie ook http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2016/nationaal-archief-ontvangt-eerste-postzegel-plakkaat-verlatinge