Alle berichten van Redactie

lezing 22 April A.S.

In november vorig jaar moesten wij u helaas berichten dat de jaarlijkse Apologielezing van 13 december i.v.m. Corona niet door kon gaan. Wij zijn erg blij dat wij u bij deze alsnog kunnen uitnodigen voor deze uitgestelde lezing, die zal plaatsvinden op vrijdag 22 april a.s. in het prachtige Oude Stadhuis van Gouda.

Het welkomstwoord zal o.a. worden verzorgd door de burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve. Anton van Hooff, historicus en auteur, zal vervolgens de eerste lezing houden n.a.v. zijn nieuwe boek “Tirannenmoord”. De 2e lezing zal gehouden worden door René van Stipriaan, literair-historicus, met een ruime ervaring als onderzoeker, schrijver en presentator. Van zijn hand is het boek verschenen “De Zwijger: Het Leven van Willem van Oranje”.

Het complete programma staat hieronder. Aanmelden kan met de knop onderaan.  

Wij kijken er naar uit om u vrijdag de 22e april te ontmoeten!

Met een onafhankelijk groet,
Rein Breeman


Programma

Voor het bijwonen van de lezing vragen wij u een bijdrage van € 25,- per persoon. Wij willen deze bijdrage bewust laag houden, maar het zal daardoor de volledige kosten niet dekken. Mocht u de Stichting daarom een warm hart toedragen, dan kunt u ook Vriend worden van de stichting en een extra bijdrage storten. U kunt in dat geval contact opnemen met de penningmeester Rein Breeman, via info@nederlandseonafhankelijkheid.nl 

geen apologielezing op 13 december

Corona speelt ons wederom parten. We moeten daarom helaas de jaarlijkse Apologielezing van 13 december afzeggen.

Anton van Hooff, historicus en auteur, zou één van de sprekers bij die gelegenheid zijn. Zijn onderwerp daarvoor was zijn nieuwe boek “Tirannenmoord”.

Wij vinden het erg jammer dat de lezing niet door kan gaan. Als er meer informatie is, zullen wij u dat uiteraard via de bekende kanalen laten weten.

En mocht u in de tussentijd nieuwsgierig zijn geworden naar het nieuwe boek van Anton en dit in plaats van de lezing alvast tot u wilt nemen, het boek is verkrijgbaar in de winkel en via internet.

Geslaagde onafhankelijkheidsviering

Op maandag 26 juli jl. vierden wij de 440e verjaardag van het Plakkaat van Verlating (1581). En omdat we elkaar ook gelukkig weer van persoon tot persoon konden ontmoeten (dit keer in de prachtige Pelgrimvaderskerk te Delfshaven), was het een dubbel geslaagde bijeenkomst, met een interessante inleiding door Geerten Waling en een vurige Onafhankelijkheidsrede door Caroline de Gruyter. Het optreden van zangeres Mylou Mazali en gitarist Rob Kietselaer met strijdliederen uit de tijd van het Plakkaat, maakten het programma compleet. En ook dit jaar was de viering online te volgen, zodat iedereen de mogelijkheid had om in deze Corona tijd de viering mee te beleven.

De hele bijeenkomst is terug te kijken via onderstaande link.

Een verkorte versie van de Onafhankelijkheidsrede van Caroline de Gruyter is via de link hieronder terug te lezen.

In lijn met de door Geerten Waling gehouden inleiding is er ook een column verschenen van zijn hand in Elsevier Weekblad met de titel “De zaadjes die 440 jaar geleden zijn gezaaid”.

digitaal bijwonen onafhankelijkheidsviering

Maandag 26 juli viert onze Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid de verjaardag van het Plakkaat van Verlating (1581) met de Onafhankelijkheidsrede. Ook dit jaar is de viering online te volgen. Anders dan de vorige keer hoeft u zich hier niet apart voor aan te melden. De uitzending wordt live op internet uitgezonden, rechtstreeks vanuit de Pelgrimvaderskerk te Delfshaven. Klik maandag op de knop onderaan dit bericht. U komt dan in de agenda van de Pelgrimvaderskerk. Als u daar op 26 juli klikt, verschijnt er een knop naar de uitzending. De link is actief vanaf 14.50 uur.

Diegenen die zich hebben aangemeld om fysiek aanwezig te zijn, hebben de bevestiging hiervan reeds ontvangen. Het adres van de Pelgrimvaderskerk is Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam. Komt u met het openbaar vervoer, dan kunt u uitstappen op metrostation Delfshaven.

De middag begint om 14.30 uur met inloop en koffie. Om 15.00 uur opent voorzitter Luigi van Leeuwen het programma.
Zie de overige berichten op onze home pagina voor verdere informatie.

Geerten Waling op npo radio 1 bij dr Kelder en Co

In aanloop naar onze jaarlijkse Onafhankelijkheidsviering op 26 juli a.s., was historicus dr. Geerten Waling, één van de sprekers op die dag en mede bestuurslid, te horen bij het radio programma van Jort Kelder, ‘dr Kelder en Co’ op NPO Radio 1. De uitzending was zaterdag 19 juni jl.
Tijdens het programma werd er o.a. gepraat over het belang van de viering van het Plakkaat en een eventuele Onafhankelijkheidsdag. Een interessante uitzending dus!

Klik hier om het radio programma te beluisteren

onafhankelijkheidsviering dit jaar in rotterdam delfshaven

Zoals in onze recente nieuwsbrief reeds aangekondigd, wordt de jaarlijkse Onafhankelijkheidsviering dit jaar georganiseerd in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven, op maandag 26 juli. Een hele toepasselijke locatie, omdat van hieruit de Pilgrim Fathers in 1620 met de Speedwell richting Engeland vertrokken, om van daar met de Mayflower richting Amerika te reizen.

Het programma is inmiddels ook bekend en vindt u via de link onderaan dit bericht.

Dit jaar zal de inleiding verzorgd worden door ons mede bestuurslid en historicus dr. Geerten Waling en wij hebben journaliste Caroline de Gruyter graag bereid gevonden om de jaarlijkse rede te houden. Als de versoepelingen doorzetten, dan kunnen er maximaal 100 personen aanwezig zijn. Voor de overige bezoekers is het, net als afgelopen jaar, mogelijk om digitaal aanwezig te zijn. Als u fysiek aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich aanmelden via de link onderaan. U krijgt dan op een later tijdstip te horen of uw aanmelding, gezien het maximale aantal bezoekers, mogelijk is. Voor het digitaal bijwonen van de viering wordt later nog een uitnodiging gestuurd. Zorgt u dan wel dat u op de mailinglijst staat.

Wij kijken uit naar een mooie viering!

Klik op onderstaande link om de recente nieuwsbrief te openen met daarin het programma en de aanmeld knop:

Link naar Programma en aanmeld knop

“nexit” uit het spaanse rijk

Bron: Nieuwsbrief Vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Laurenskerk

In de nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint-Laurenskerk stond o.a. een artikel over de uitbreiding van Rotterdam en wordt er in een gedicht verwezen naar ’t afgeworpen juk. Het gaat hier uiteraard over de Nederlandse onafhankelijkheid. Vandaar dat wij dit artikel graag hier opnemen. U kunt het vinden vanaf pagina 3.

Klik hier om het bestand te openen.

Digitale opening Opstand & Vrijheid

Op 21 januari 2021 heeft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de installatie Opstand & Vrijheid geopend.

Opstand & Vrijheid is een installatie over de rol van opstanden in de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën. In het permanente onderdeel van Opstand & Vrijheid staat het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog, een belangrijke opstand uit de geschiedenis van Nederland, centraal. Onder andere het Plakkaat van Verlatinge (1581) en de Unie van Utrecht (1579) zijn hier te zien. Daarnaast zijn documenten te zien over de opstand van slaafgemaakten in Berbice in 1763 en over de Bataafse Revolutie aan het einde van de 18e eeuw.

Wij mogen wel zeggen dat deze expositie tot stand kwam dankzij de inspanningen van de VVD (Dijkhoff en El Yassini) en CDA (Pieter Heerma en Lenny Geluk), die in samenwerking met onze stichting het kabinet zover hebben gekregen om meer aandacht te besteden aan de Geboortepapieren.

Opstand & Vrijheid is zeven dagen per week gratis te bezichtigen zodra het Nationaal Archief weer geopend is.

Lees meer over de expositie op de website van het Nationaal Archief.

Hieronder is de digitale opening te bekijken.

breaking news: opmars spaanse troepen veroorzaakt grote zorgen

Geachte Mevrouw of Heer,

Mijn naam is Paulus Buys. Ik ben landsadvocaat van het gewest Holland en voorzie de Statenvergadering van juridisch en politiek advies. De afgelopen maanden zorgt de opmars van de Spaanse troepen voor grote zorg bij de afgevaardigden. Zij willen toestanden zoals we die in onder meer Naarden, Haarlem en Leiden hebben gekend hoe dan ook voorkomen. Gezien de ontwikkelingen is daarvoor de samenwerking tussen alle noordelijke gewesten gewenst. Om ons hoofd boven water te houden, zullen wij gezamenlijke afspraken moeten maken. Anderzijds hechten de gewesten aan het behoud van hun privileges.
Ik verzoek u mij van uw wijze raad te voorzien in deze kwestie en vraag uw aandacht voor de volgende zaken…

Lees hier het hele document

De Spaanse Furie

Dit document van docent geschiedenis Daan Schuijt, kan worden gebruikt als lesmateriaal voor docenten.

terugkijken: Webinar onafhankelijkheidsviering 13 december 2020

Heeft u het webinar van de Onafhankelijkheidsviering 2020 gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Dat kan. Klik op de play button hieronder. Met een inleiding door Wim Voermans, een theatermonoloog door actrice Marie van den Broek en de Onafhankelijkheidsrede door Herman van Rompuy.
Alsnog, of nogmaals, veel plezier met de uitzending!

Webinar Onafhankelijkheidsviering 13 december 2020