Onafhankelijkheidsviering 2020

Op 13 december, de dag van de Apologie van Willem van Oranje, 
is vanaf 15:00 uur de live uitzending van de Nederlandse onafhankelijkheidsviering 2020 te volgen. Vanwege de Corona crisis is dit jaar gekozen voor een webinar. Het programma ziet er als volgt uit:

  • Presentatie door prof. dr. Luigi van Leeuwen
    voorzitter Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid
  • Inleiding over de Unie van Utrecht door prof. dr. Wim Voermans
    hoogleraar Staatsrecht Universiteit Leiden
  • De jaarlijkse Onafhankelijkheidsrede door Herman Van Rompuy
    voormalig premier van België en voorzitter Europese Raad
  • De Apologie van Willem van Oranje door actrice Marie van den Broek, die in zijn huid kruipt

Hieronder kunt u zich via de button inschrijven voor de online viering. Nadat u zich heeft ingeschreven, krijgt u een e-mail met bevestiging met daarin een link om het webinar ook daadwerkelijk te kunnen gaan kijken. Ook kunt u hieronder een toelichting op het programma bekijken, gegeven door ons bestuurslid Geerten Waling.

Wij wensen u alvast veel plezier met de live uitzending
op 13 december!

Promo Onafhankelijkheidsviering 13 december (klik op de afbeelding om af te spelen)

Wilt u berichten zoals hierboven automatisch via e-mail toegestuurd krijgen, meld u dan hier aan voor onze mailinglijst.

hadden Pilgrim fathers een kopie van het Plakkaat van Verlaetinghe bij zich?

Het lijkt er op dat de Pilgrim Fathers het Plakkaat, als onderdeel van een Engelstalige geschiedenis der Nederlanden (Grimstone), aan boord van de Mayflower hebben meegenomen bij hun vertrek uit Engeland, naar Amerika.

Een podcast op Deutschlandfunk van 22 september jl. vertelt hierover:

Die Pilgrim Fathers von Leiden-die Niederlande, die Mayflower und die Neue Welt [AUDIO]

Vertrek van de Pilgrim Fathers met de Mayflower in 1620

26 juli 2020: geen onafhankelijkheidsrede, wÉl een filmpje

Gewoonlijk viert onze Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid op 26 juli de verjaardag van het Plakkaat van Verlating (1581) met de Onafhankelijkheidsrede. Eerdere sprekers waren Piet-Hein Donner en Jan Terlouw en dit jaar zou Herman van Rompuy op 26 juli spreken, maar vanwege corona is die bijeenkomst uitgesteld tot 13 december 2020.

Omdat wij 26 juli toch niet helemaal ongemerkt voorbij wilden laten gaan, maakte bestuurslid Geerten Waling een filmpje voor de leden en vrienden van de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid. Onderwerp: “het Plakkaat” en “de Declaration”!

Veel kijkplezier & een gezonde, geïnspireerde zomer gewenst! 
Klik op de foto hieronder om het filmpje te starten of klik hier.

Nederlandse Onafhankelijkheidsrede 2020 door Herman van Rompuy

Herman van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad en premier van België, zal dit jaar de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede uitspreken. Voor de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede wordt jaarlijks een vooraanstaande en bekende (internationale) gezagsdrager, politicus, wetenschapper, opinieleider of journalist gevraagd. Zij of hij kan uit hoofde van functie, positie of inzicht bijdragen aan de duiding van ontwikkelingen in het denken over onafhankelijkheid. In 2018 werd de rede uitgesproken door Piet Heijn Donner, destijds vicevoorzitter van de Raad van State. Vorig jaar nam Jan Terlouw de Onafhankelijkheidrede voor zijn rekening.

Doorgaans valt de Onafhankelijkheidsrede samen met de officiële viering van de Nederlandse onafhankelijkheid op 26 juli, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid. Deze datum heeft betrekking op de ondertekening in 1581 van het Plakkaat van Verlatinge, waarmee destijds de Staten-Generaal de Koning van Spanje als landheer ‘verlieten’ en dat wel gezien wordt als de geboorteakte van Nederland. Wegens corona is dit jaar gekozen voor 13 december, ook een toepasselijke historische datum, omdat op die dag in 1580 Willem van Oranje zijn ‘Apologie’ aan de Staten-Generaal der Nederlanden aanbood.

Nadere informatie:
Herman Nieuwenhuis, bestuurslid Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, tel. +31 6 53 58 60 57

Doelstellingen

De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid streeft naar het bewerkstelligen van belangstelling en waardering voor de unieke Nederlandse onafhankelijkheidsgeschiedenis, met het Plakkaat van Verlatinge als belangrijke getuigenis daarvan. Vandaaruit wordt de geschiedenis van de onafhankelijkheid van staten (en van Nederland in het bijzonder) verbonden aan het zelfbeschikkingsrecht van volkeren en de relevantie van beide voor democratie en wereldvrede.
In tweede instantie streeft het Comité naar een officieel erkende nationale feestdag ter herdenking van de onafhankelijkheid van de soevereine Nederlandse staat. Deze dag zou mogelijk verbonden kunnen worden aan andere herdenkingen, zoals de bevrijding van Nederland in de recente geschiedenis.

Het bestuur van de  stichting bestaat uit Luigi van Leeuwen, voorzitter, Hugo Roos, Rein Breeman, secretaris-penningmeester, Cees de Veer, Anton van Hooff, Maud Knook, Geerten Waling en Herman Nieuwenhuis.

Apologie

De Apologie van Willem van Oranje is de verdediging tegen zijn ban door Filips II, koning van Spanje en heer der Nederlanden. Van Oranje’s hofprediker Loyseleur de Villiers schreef het stuk, in nauwe samenwerking met twee vooraanstaande Hugenoten, Hubert Languet en Philippe du Plessis-Mornay. De Apologie werd op 13 december 1580 aan de Staten-Generaal der Nederlanden aangeboden. Op 17 december 1580 besloten de Staten-Generaal de Apologie als pamflet te laten drukken en ruim te verspreiden.

Onafhankelijkheidsrede naar 13 december 2020

Wij vierden recent op 5 mei het terugkrijgen van onze Onafhankelijkheid. Tot 1940 vierden wij het terugkrijgen van onze Onafhankelijkheid op 18 Juni ter nagedachtenis aan de slag bij Waterloo in 1815.

Onder normale omstandigheden zouden wij het ‘voor het eerst verkrijgen’ van onze Onafhankelijkheid vieren op 26 juli aanstaande. Dit zou plaats vinden met het uitspreken van de Onafhankelijkheidsrede door Herman van Rompuy, aangevuld met een vertoog door Prof. Wim Voermans in het Gebouw van de Hoge Raad in Den Haag.  Helaas heeft het bestuur van Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, in het kader van de Corona crisis, moeten besluiten om de organisatie van de viering uit te stellen.

Wij stellen ons nu voor deze viering te doen op 13 december 2020, de dag waarop wij normaal de Apologielezing organiseren ter nagedachtenis aan de Apologie van Willem van Oranje op 13 december 1580. Wij hopen U dan weer gezond en wel te mogen verwelkomen!

Als u op onze mailinglijst staat, ontvangt u rond september/oktober een e-mail met daarin meer details over het programma en de mogelijkheid om u aan te melden. Nog niet op de mailinglijst? Klik dan hier om u aan te melden.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rein Breeman, Secretaris

Apologielezing marianne eekhout

De traditionele Apologielezing van afgelopen 13 december 2019 in het Nationaal Archief te Den Haag, met meer dan 50 deelnemers, was een succes. Dit was te danken aan de twee inleiders Marianne Eekhout, conservator van het Dordts Museum (op de foto hieronder met onze voorzitter Luigi van Leeuwen) en ons mede bestuurslid Geerten Waling. De presentatie van Marianne Eekhout staat nu online.

van Oldenbarnevelt en de Nederlandse constitutie

Op 30 oktober jl. hield prof. dr. Joop van den Berg, emeritus hoogleraar aan de universiteiten van Leiden (parlementaire geschiedenis) en Maastricht (parlementair stelsel), in Den Haag een Johan van Oldenbarneveltlezing met de titel ‘Van Oldenbarnevelt en de Nederlandse Constitutie’.

Dit geeft een goed inzicht in het begin van onze Republiek.

Lees hier de volledige tekst

Johan van Oldenbarnevelt