Over ons

Op 26 juli van het jaar1581 deden de Staten-Generaal een Plakkaat het licht zien waarin werd verklaard dat de Koning van Spanje niet langer erkend wordt als wettig vorst van de Nederlanden. Een aantal vrienden trof elkaar in 2013 en besloot om initiatieven te ontwikkelen teneinde de bekendheid met het Plakkaat van Verlatinghe als Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring te vergroten.

Indachtig de referentie van de Koning naar het Plakkaat van Verlatinghe (1581) in zijn rede bij aantreden op 30 april in 2013, het vermoeden dat die referentie bij velen niet overkwam en de merkbaar groeiende behoefte aan integrerende elementen in de Nederlandse samenleving als geheel heeft ons gebracht tot het idee om kennis over het Plakkaat onder de Nederlandse bevolking te doen toenemen. De betekenis van het Plakkaat als geboorteakte wordt onderschat. Het is van belang daar iets aan te doen. De Stichting wil daar een poging toe wagen omdat het achterliggende gedachtegoed actuele (zelfs ook internationale) zeggingskracht heeft.

Weliswaar komt het Plakkaat zijdelings aan de orde in de Canon van de Nederlandse Geschiedenis, doch het heeft daarin geen prominente plaats. De verdienste van de opstellers van het Plakkaat is dat zij het fundamentele recht op zelfbeschikking hebben geformuleerd. Dat recht is universeel en het Plakkaat wordt dan ook in de ons omringende samenlevingen als baanbrekend erkend. Het zou die erkenning ook in het eigen land meer dan verdienen. Verwijzing ernaar zou tot de erkenning van de kernwaarden van de gehele samenleving kunnen behoren. Dat werd nog eens benadrukt door de aandacht die ook President Obama schonk aan het Plakkaat tijdens zijn bezoek aan Nederland op 24 maart 2014.

Inmiddels heeft de Stichting op 26 juli 2018 een eerste officiële herdenking van de ondertekening van het Plakkaat georganiseerd. Een initiatief dat werd ondersteund door het verschijnen van een boek over het Plakkaat, geschreven door bestuurslid Anton van Hooff. Een initiatief ook dat de wind in de zeilen kreeg door de verkiezing van het Plakkaat tot Pronkstuk van Nederland eerder dat jaar.