Aanmeld formulier

Apologielezing op 13 december 2022
in het Nationaal Archief te Den Haag

Om uw aanmelding definitief te maken, verzoeken wij u om € 25,- per persoon over te maken op rekeningnummer NL05ABNA0459321854 t.n.v. Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, o.v.v. ‘Apologielezing 13 december 2022’. Wij willen deze bijdrage bewust laag houden, maar het zal daardoor de volledige kosten niet dekken. Mocht u de Stichting daarom een warm hart toedragen, dan kunt u ook Vriend worden van de stichting en een extra bijdrage storten. U kunt in dat geval contact opnemen met de penningmeester Rein Breeman, via info@nederlandseonafhankelijkheid.nl

Aanmeldformulier