Aanmeld formulier / Registration form

Nederlandse Onafhankelijkheidsrede 2024
op vrijdag 26 juli in Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar.

Door middel van het formulier hieronder kunt u zich aanmelden.

Om uw aanmelding definitief te maken, verzoeken wij u om € 25,- per persoon over te maken op rekeningnummer NL05ABNA0459321854 t.n.v. Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, o.v.v. ‘Onafhankelijkheidsrede 2024’


Dutch Independence Address 2024
on Friday July 26th in Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar.

You can register using the form below.

To finalize your registration, we kindly ask you to transfer € 25,- per person to account NL05ABNA0459321854 in the name of ‘Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid’, under mention ‘Independence Address 2024’


Aanmeldformulier