Aanmeld formulier

Apologielezing 2023
op 13 december in de Senaatskamer in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden

Door middel van het formulier hieronder kunt u zich aanmelden.

Om uw aanmelding definitief te maken, verzoeken wij u om € 25,- per persoon over te maken op rekeningnummer NL05ABNA0459321854 t.n.v. Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid, o.v.v. ‘Apologielezing 2023’

Aanmeldformulier