Digitale opening Opstand & Vrijheid

Op 21 januari 2021 heeft Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de installatie Opstand & Vrijheid geopend.

Opstand & Vrijheid is een installatie over de rol van opstanden in de geschiedenis van Nederland en de voormalige koloniën. In het permanente onderdeel van Opstand & Vrijheid staat het verhaal over de Tachtigjarige Oorlog, een belangrijke opstand uit de geschiedenis van Nederland, centraal. Onder andere het Plakkaat van Verlatinge (1581) en de Unie van Utrecht (1579) zijn hier te zien. Daarnaast zijn documenten te zien over de opstand van slaafgemaakten in Berbice in 1763 en over de Bataafse Revolutie aan het einde van de 18e eeuw.

Wij mogen wel zeggen dat deze expositie tot stand kwam dankzij de inspanningen van de VVD (Dijkhoff en El Yassini) en CDA (Pieter Heerma en Lenny Geluk), die in samenwerking met onze stichting het kabinet zover hebben gekregen om meer aandacht te besteden aan de Geboortepapieren.

Opstand & Vrijheid is zeven dagen per week gratis te bezichtigen zodra het Nationaal Archief weer geopend is.

Lees meer over de expositie op de website van het Nationaal Archief.

Hieronder is de digitale opening te bekijken.

breaking news: opmars spaanse troepen veroorzaakt grote zorgen

Geachte Mevrouw of Heer,

Mijn naam is Paulus Buys. Ik ben landsadvocaat van het gewest Holland en voorzie de Statenvergadering van juridisch en politiek advies. De afgelopen maanden zorgt de opmars van de Spaanse troepen voor grote zorg bij de afgevaardigden. Zij willen toestanden zoals we die in onder meer Naarden, Haarlem en Leiden hebben gekend hoe dan ook voorkomen. Gezien de ontwikkelingen is daarvoor de samenwerking tussen alle noordelijke gewesten gewenst. Om ons hoofd boven water te houden, zullen wij gezamenlijke afspraken moeten maken. Anderzijds hechten de gewesten aan het behoud van hun privileges.
Ik verzoek u mij van uw wijze raad te voorzien in deze kwestie en vraag uw aandacht voor de volgende zaken…

Lees hier het hele document

De Spaanse Furie

Dit document van docent geschiedenis Daan Schuijt, kan worden gebruikt als lesmateriaal voor docenten.