Jan Terlouw: Onafhankelijkheid bestaat niet in een globaliserende wereld

Den Haag, 26 juli 2019 Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat onafhankelijkheid van landen feitelijk niet bestaat. Want zodra naties bijvoorbeeld handel met elkaar drijven maken ze zich juist afhankelijk van elkaar. Onafhankelijk kun je zijn op een onbewoond eiland. Maar niet in een wereld die globaliseert, waarin alles met elkaar samenhangt. Dat zegt Jan Terlouw vandaag in de Nederlandse Onafhankelijkheidsrede in de Eerste Kamer der Staten Generaal. De vraag is daarom volgens Terlouw niet hoe we onafhankelijk blijven, maar in hoeverre we onze onafhankelijkheid waar die echt nodig en functioneel is, kunnen bewaken en bewaren.

Tweede officiële viering van de Nederlandse Onafhankelijkheid op 26 juli 2019

Nederlandse Onafhankelijkheidsrede
De Onafhankelijkheidsrede wordt uitgesproken door een vooraanstaande en bekende (internationale) gezagsdrager, politicus, wetenschapper, opinieleider of journalist, die uit hoofde van functie, positie of inzicht kan bijdragen aan de duiding van ontwikkelingen in het denken over onafhankelijkheid. De eerste rede werd op 26 juli 2018 uitgesproken door Piet Heijn Donner, destijds vicevoorzitter van de Raad van State.

Onafhankelijkheidsrede door Jan Terlouw (klik op de link onderaan dit bericht voor de hele rede)

De Onafhankelijkheidsrede valt samen met de officiële viering van de Nederlandse onafhankelijkheid, georganiseerd door de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid. De gekozen datum van 26 juli heeft betrekking op de ondertekening in 1581 van het Plakkaat van Verlatinge, waarmee destijds de Staten-Generaal de Koning van Spanje als landheer ‘verlieten’. Dit document werd begin 2018 door het televisiekijkend publiek verkozen tot ‘het Pronkstuk van Nederland’. De Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid beval het Plakkaat vorig jaar aan als de Nederlandse Onafhankelijkheidsverklaring. Daarmee zou het wereldwijd ‘t oudste document in zijn soort zijn.

Onafhankelijkheid in het onderwijs
Vandaag nemen bij de plechtigheid in de Eerste Kamer vijf leerlingen van het Fioretti College een hertaling van het Plakkaat in ontvangst. Zij hielpen Dr. Anton van Hooff om het Plakkaat lees- en bruikbaar te maken voor leerlingen in het Voorgezet Onderwijs. Aan het document is een tekst over aard en plaats van het Plakkaat in de geschiedenis van de Nederlandse Opstand toegevoegd. Aandacht voor het ontstaan van een onafhankelijk Nederland moet volgens de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid juist in het onderwijs meer aandacht krijgen. De hertaling zal voor dat doel beschikbaar worden gesteld.

Lees hier de rede van Jan Terlouw