Persbericht: Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag

Op 10 november 2017 is het Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag geformaliseerd in de Stichting Comité Nederlandse Onafhankelijkheidsdag. Met deze juridische stap beoogt het Comité het doel, het streven naar de erkenning van 26 juli als Nederlandse Onafhankelijkheidsdag van een stevig fundament te voorzien. Bovendien wil het bestuur transparant zijn met betrekking tot de toevertrouwde middelen. De ANBI-status wordt op korte termijn nagestreefd. Als belangrijkste activiteiten heeft het Comité tot nu toe al enkele keren herdenkingen georganiseerd op 26 juli en 13 december. Op 26 juli wordt herdacht dat de Staten-Generaal in 1581 de koning van Spanje niet meer erkende als wettig Staatshoofd. Het Placcaat van Verlatinghe kan worden beschouwd als de Onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Op 13 december herdenken we de aanbieding door Willem van Oranje van zijn Apologie aan de Staten-Generaal in 1581. Deze twee gebeurtenissen hebben de grondslag gelegd voor het bestaan van Nederland als zelfstandige natie. Na 67 jaren van strijd heeft Spanje in 1648 bij de vrede van Münster de Nederlandse onafhankelijkheid erkend.